Stručni saveti naših farmaceuta

 • Lični saveti
 • Podrška za online kupovinu
 • Realizacija recepata
 • Vaša apoteka od 2008. godine

Izdajemo lekove sa D liste

ISTORIJAT

Apoteka Milica VPD je ustanova koja već godina pruža usluge primarne zdravstvene zaštite na području mačvanskog oksuga. Prva apoteka otvorena je 2008. godine u naselju Čavić u Šapcu, a polovinom 2009. godine, otvaranjem druge apoteke u Drinskoj ulici prerasta u zdravstvenu ustanovu. Od tada, ustanova otvaranjem novih ogranaka raste na 21 apoteku sa stručnim timom od 65 zaposlenih.

U apotekama Milica VPD izdajemo lekove i medicinska pomagala na recepte Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja kao i lekove sa D liste. Širok asortiman lekova, pomoćnih lekovitih sredstava, dijetetskih i kozmetičkih preparata, opreme i hrane za bebe, kao i drugih artikala, siguran su znak da će naši pacijenti/korisnici usluga uspešno rešiti svaki problem iz domena apotekarske delatnosti.

U našim apotekama svakodnevno se organizuju promocije, realuzuju akcije, sve to u korist korisnika koji nas svakodnevno posećuju i kojima smo posvećeni. Od našeg ljubaznog osoblja možete dobiti savete i preporuke vezane za rešavanje Vašeg zdravstvenog problema.

Prateći trendove i osluškujući savremene potrebe, odlučili smo da proširimo način poslovanja i da pokrenemo online apoteku. Poslovna politika apoteka "Milica VPD" insistira na kontinuiranoj edukaciji svojih zaposenih, kao u segmentu pružanja primarne zdravstvene zaštite tako i odnosa prema korisnicima.CILJEVI

Osnovni ciljevi naše ustanove su:

 • podizanje nivoa zadovoljstva korisnika naših usluga;
 • orijentisanost ka korisnicima usluga : praćenjem njihovih potreba, proširenjem asortimana proizvoda, stalnim poboljšanjem kvaliteta, smanjenjem broja reklamacija;
 • visok nivo profesionalnih odnosa sa dobavljačima i firmama koje sa nama sarađuju;
 • maksimalna privrženost rukovodstva razvoju i kontinuiranom unapređenju efektivnosti sistema upravljanja kvalitetom;
 • postavljanje ciljeva kvaliteta i praćenje njihovog ostvarivanja (povećanje učešća firme na tržistu, smanjenje troškova, kontinuirana poboljšanja i unapređenja);
 • stalno identifikovanje nedostataka u procesima rada i njihovo otklanjanje učešćem svih zaposlenih;
 • redovno preispitivanje sistema upravljanja kvalitetom, prikupljanje, evidentiranje i analiziranje podataka od značaja za poboljšanja i unapređenja;
 • obezbeđenje upravljanja resursima pri čemu se naročita pažnja poklanja obrazovanju, obuci, kompetentnosti i znanju zaposlenih, stvaranjem uslova za kreativni i timski rad.
Radom na politici kvaliteta obezbedićemo prisutnost, konkurentnost i prepoznatljivost naših apoteka i usluga na tržištu
Uprava Vladimira Karića 23, Šabac 0157150279
Apoteka Milica 1 Vojislava Ilića 7, Šabac 015353417
Apoteka Milica 2 Mitropolita M. Jovanovića 8, Šabac 0157741651
Apoteka Milica 4 Drinska 2, Ribari 015270200
Apoteka Milica 5 Vojvode Mišića 7, Mačvanski Pričinović - 0157101038
Apoteka Milica 6 Baće Trifunovića 3, Štitar 0157737380
Apoteka Milica 7 Karađorđeva 19, Prnjavor 015282642
Apoteka Milica 8 Kralja Petra I 16, Lešnica 015840036
Apoteka Milica 9 Jadranska Lešnica bb, Jadranska Lešnica 015852196
Apoteka Milica 10 Cara Lazara 9, Majur 015375099
Apoteka Milica 12 Vojvode Stepe 34, Drenovac 015290185
Apoteka Milica 14 Kralja Milutina 22a, Šabac 015282216
Apoteka Milica 15 Pop Tešina 53, Badovinci 015425666
Apoteka Milica 16 Karađorđeva 11, Lipolist 0157274240
Apoteka Milica 17 Jeremije Maksimovića bb, Petlovača 0157160377
Apoteka Milica 18 Svetog Save 18, Vladimirci 0157150278
Apoteka Milica 20 Masarikova 82-86, Šabac 0157150143
Apioteka Milica 21 Vojislava Ilića 5, Šabac 0157150115
Apoteka Milica 23 Katice Čačić 1, Dublje 015282216