Anemije predstavljau značajan zdravstveni problem i najčešće se javljaju kod žena u reproduktivnom dobu i kod dece. Statistički podaci SZO pokazuju da 38% trudica boluje od anemije, 29% žena u reproduktivnom dobu i 43% dece mlađe od 5 godina. Deficit kiseonika (hipoksija) u tkivima predstavlja osnovu anemije, što dovodi, do umora, pospanosti i malaksalosti.

29.06.2022.

Pre početka terapije anemije neophodno je utvrditi tačnu dijagnozu tipa anemije, jer soli gvožđa mogu štetiti pacijentima, kod kojih nije uzrok anemija usled deficita gvožđa. Zato je bitno razlikovati tipove anemija.
Anemija je stanje koje se karakteriše smanjenom koncentracijom hemoglobina ili hematokrita ispod donje granice referentnih vrednosti. Postji više tipova anemije i one mogu nastati kao posledica mikronutrijenata neophodnih za eritropoezu (stvaranje i sazrevanje eritrocita), a to su folna kiselina, vitamin B12, gvožđe, akutnih i hroničnih bolesti, krvarenja, upotrebe likova..
Bez obzira na uzrok anemije su rezultat smanjenog stvaranja eritrocita ili njegovog povećanog gubitka.Anemije usled smanjenog stvaranje eritrocita:

  • anemje  usled nedostatka gvožđa (sideropenijska anemija)
  • anemije usled hronične bolesti (hipertireoza, reumtoidni artritis, bubrežna isuficijencija...)
  • anemija usled oštećenja koštane srži
  • megaloblastne anemije ( anemija nastala usled nedostatka vitamina B12 ili folne kiseline)
  • anemija nastala usled toksičnih lekova (metotreksat ili citostatika)
  • anemija usled naslednih grešaka u sintezi hema


Anemije usled gubitka eritorcita
Nastaje zbog krvarenja koje može biti akutno ili hronično i hemolize npr. koja može biti uzrokovana nekim bolestima kao što su autoimunski procesi li infekcije (malarija).

Lečenje anemije uzrokavane nedostatkom gvožđa (sideropenijske anemije)
Pacijente treba savetovati da pored standardne suplementacije, promene i način ishrane i unose više crvenog mesa, jetre i ribe. Takođe, neophodno je nagovestiti da kafa, mlečni prozvodi, zeleno povrće i suplementi cinka znatno smanjuju resorpciju gvožđa.
Soli dvovalentnog gvožđa pokazali su najbolju apsorpciju u organizmu (sulfatno, fumaratno i glukonato gvožđe). Između ovih olika nema razlike u stepenu apsorpcije. Doziranje je takvo da treba da obezbedi 100-200 mg elementarnog gvožđa, pa tako npr 1 tableta od 350 mg fero fumarata ima 115 mg elementarnog gvožđa i preporučuje se upotreba 2x1tableta/dan. Na početku terapije uzimanjem ovih doza organizam može da resorbuje 50 mg gvožđa. Vremenom  resorpija gvožđa u organizmu opada kako raste  količina gvožđa.
Preporučuje se upotreba gvožđa na prazan stomak jer hrana smanjuje resorpciju. Uz suplemente gvožđa neophodno je uzimati i vitamin C u dozi između 500-1000mg jer se na taj način povećava resorpcija gvožđa za 30%. Manje doze vitamina C npr. u dozi od 100 mg ne utiču na apsorpciju gvožđa.

Lečenje anemije uzrokovane hroničnim bolestima
U osnovi ove anemije uglavnom se javlja deficit ertropoetina tako da je neophodna nadoknada istog u bolničkim ustanovama, prema uputstvu kliničara.

Lečenje megaloblastne anemije
Iako su hematološki simptomi deficita vitamina B12 i folne kiseline slični, neophodno je utvriditi koji od njih je deficitaran i lečiti anemiju odgovarajućim vitaminom.
Ukoliko se utvrdi da je anemija izazvana deficitom vitamina B12, što se potvrđuje merenjem koncentracije ovog vitamina u serumu, pacijenta treba savetovati da pre svega promeni način ishrane, jer se vitamin B isključivo nalazi u namirnicama životinjskog porekla (meso, jaja, mlečni proizvodi, riba...). S druge strane terapija podrazumeva davanje vitamina B12 i to najčešće parenteralnim putem (im), po savetu doktora.

Lečenje anemije izazvane deficitom folne kiseline
Deficit folne kiseline utvrđuje se na osnovu koncenracije folne kiseline u serumu.
Lečenje se zasniva na savetovanju pacijenta da unosi namirnice sa većim sadržajem folne kiseline, a to su pre svega zeleno lisnato povrće (spanać, prokelj, brokoli..), džigericu i voće. Termička obrada ove hrane preko 15 minuta znatno smanjuje količinu folne kiseline. Neophodno je izbegavanje alkoholnih pića koji takođe smanjuju resorpciju flne kiseline u organizmu. Suplementacija folnom kiselinom podrazumeva dnevni unos od 5 mg/dan, tokom 4 meseca.