Ove godine evropska nedelja prevencije raka grlića materice održava se pod sloganom '' Rак grlićа mаtеricе, rак којi mоžеmо sprеčiti.'' Srbija se nalazi među prve 3 zemlje po broju obolelih žena od karcionoma grlića materice. Nažalost, trećina obolelih su sa smrtnim ishodom. Zašto, kada je karcinom grlića materice izlečiv u 99%, ako se na vreme dijagnostifikuje? Gde grešimo? ili bolje pitanje zašto smo lenje?

24.01.2023.
Nedelja prevencije raka grlića materice obeležava se od 23.01.2023.-.29.01.2023. u cilju podizanja svesti žena o raku grlića materice sa željom da počnu da razmišljaju o svom reproduktivnom zdravlju, kao i da korsite dostupne mere primarne i sekundarne prevencije.

Šta treba da znamo o raku grlića materice?
Rak grlića materice je zloćudni tumor, lokalizovan na donjem delu materice, okrenutom ka vagini, koji nastaje kada se neke ćelije grlića materice izmene i počnu da se nekontrolisano umnožavaju. Najčešće se javlja između 35. i 50. godine života, ali se može javiti i u mlađem ili starijem dobu. Uzrokovan je dugogodišnjim prisustvom HPV. Zlatni standard prevencije predstavlja Papanikolau test i kolposkopija. Ove dve dijagnostičke metode, kada su udružene zajedno, mogu dijagnostifikovati karcinom grlića materice, a tačnost ove dve metode je 96%. Preporuka lekara je da se preventivni pregledi rade na dve godine, a kod osoba koje imaju faktor rizika za nastanak karcinoma grlića materice jednom godišnje i češće.
Sam pregled je neinvazivan, bezbolan, lako dostupan, traje 2 minuta i besplatan. Ove dve dijagnostičke metode daju jednu objektivnu sliku stanja pacijentkinje, koje upućuju da li pacijentkija treba da radi dalja ispitivanja (tipizaciju HPV-a, biopsiju..) ili ne.

Da li se rak grlića materice može sprečiti?
Razvoj ove bolesti se može sprečiti otkrivanjem ranih premalognih promena u ćelijama površinskog sloja grlića materice. Neke od ovih promena su blage, često bez ikakvih simptoma i mogi se spontano povući, ali postoje i one koje ukoliko se na vreme ne ukolone u preiodu od nekoliko godina, mogu da prerastu u rak grlića materice.

Kako možete smanjiti rizik od nastanka raka grlića materice?
1. Odlaskom na preventivne preglede i redovne kontrole
2. Javljanje na organizovani skrining za rak grlića materice
3. Poznavanjem simptoma ova bolesti i odlaskom kod lekara ukoliko se uoči neki od njih
4. Vakcinisanjem protiv HPV-a ukoliko spadate u ciljnu grupu za primanje vakcine